Oku Ebook Kemal'e Eren Kadınlar – chiangshistory.org


Kemal'e Eren Kadınlar

CHARACTERS ñ eBook, ePUB or Kindle PDF ´ Melike İlgün

E ve Latife Han mlar n O nun hayat nda yerini ve nemlerini hem de ba l ba na bu iki g l k y k k aresiz ama her eye ra men dimdik ayakta durmu kad n renmek isteyenler i in bir ba ucu kitab Ne yazsam eksik kalacak bu kitap i in inan n bana Ve inan n hi bir ey bilmiyoruz Biz bize anlat ld okutuldu u kadar yla biliyoruz her eyi yi ki g nl kler iyi ki tutulmu notlar iyi ki zaman nda yap lan r portajlar ve iyi ki objektif yazarlar varSevgili Mustafa Kemal sevgili Fikriye ve sevgili
latife ruhlar n 
Ruhlar n bir kez daha d olsunA k sen nelere k dirsin ok a n var diyorlar dinliyorum u an NEMLI G ZLERIM 1920 LERDEYIM BIR g zlerim 1920 lerdeyim bir ddet ok g zel bir kitap mutlaka okuyun. yada bir araya getirip hesaplaştırıyorkemal'e eren kadınlar Yada bir araya getirip hesaplaştırıyorKemal'e Eren Kadınlar Latife'yi ve onların Mustafa Kemal'ini anlatıyo. .
Di im Latife Han m a kar *Ok Mahcubum Ok Zg M Hi Bir *mahcubum ok zg m Hi bir g r nd gibi de ilmi ok mahcubum ok zg n m Hi bir ey g nd gibi de ilmi bir eyMustafa Kemal ahh Mustafa Kemal Bu kitab okurken sana ne ok k zd m kiye b l nd m ben de Bir Fikriye oldum bir Latife Fikriye olup seni kalbimle ruhumla sevdim Latife olup mant mla ve onun getirdi i derin bir sayg yla sevgiyle sevdim ok k zd m ama anlad m seni ok k zd m ama aresizli ini y re imde hissettim Yang n yeriyken memleket ka par aya b l nebilirdin Annesinin Pa as Mustafa Kemal bizler i in daha ne yapabilirdimelikeilgun yle g zel i lemi ki bu kitab bir kasnak gibi Hem hemencecik bitsin istedim hem de bitmesin Mustafa Kemal e zellikle ilgi duyan hem Fikriy. ızMelike İlgün bu sorunun peşine düşüyorMustafa Kemal Atatürk'e aşık iki kadını Fikriye ve Latife'yi öbür dün. Son sayfalara yakla rken k zde olmasa yeni ekilmi olmasa da ba da i iyor olmasam da bir kahve yapt m kendime T pk Fikriye gibi ncelikle unu da ba da kurup i iyor olmasam da bir kahve yapt m kendime T pk Fikriye gibi ncelikle unu ylemem gerekiyor Latife Han m ok sevdim Huysuzluklar na hak verdim Arka plana d menin ac s n i imde ya ad m Koskoca Mustafa Kemal in kar s k lt rl iyi yeti mi dil bilen ve zehir gibi zekas olan Latife kabul edebilir miydi Ev Kedisi Olmay Pa kedisi olmay Pa onu evde tutmak i in mi evlenmi ti Bir yandan Fikriye ye olan sevgim sayg m ve merhamet duygum bu kitapla ar a ula t Fikriye nin Mustafa Kemal ile evlendiklerini bilmiyordum mesela Latife Han m da bilmiyormu Ben Latife Han m ok sevdim Hakk nda hi bir ey bilme. Öbür dünyada en büyük düşmanınızla bir odaya kapatıldığınızı düşünün Os iz ve kininiz o kadarNe yapardın. ,


3 thoughts on “Oku Ebook Kemal'e Eren Kadınlar – chiangshistory.org

  1. says: Oku Ebook Kemal'e Eren Kadınlar – chiangshistory.org

    Oku Ebook Kemal'e Eren Kadınlar – chiangshistory.org Melike İlgün ´ 8 DOWNLOAD CHARACTERS ñ eBook, ePUB or Kindle PDF ´ Melike İlgün Son sayfalara yaklaşırken közde olmasa da yeni çekilmiş olmasa da bağdaş kurup içiyor olmasam da bir kahve yaptım kendime Tıpkı Fikriye gibiÖncelikle şunu söylemem gerekiyor Latife Hanım’ı çok sevdim Huysuzluklarına hak verdim Arka plana düşmenin acısını içimde yaşadım Koskoca Mustafa Kemal’in karısı kültürl

  2. says: Oku Ebook Kemal'e Eren Kadınlar – chiangshistory.org

    FREE READ Kemal'e Eren Kadınlar Oku Ebook Kemal'e Eren Kadınlar – chiangshistory.org Melike İlgün ´ 8 DOWNLOAD Sandviç gibi bir kitap İçerisine Bozkurt'u Nutuk'tan bazı bölümleri ve diğer birçok tarihi kitaptan alıntılanmış şeyleri koyup haz

  3. says: Melike İlgün ´ 8 DOWNLOAD Oku Ebook Kemal'e Eren Kadınlar – chiangshistory.org

    Melike İlgün ´ 8 DOWNLOAD CHARACTERS ñ eBook, ePUB or Kindle PDF ´ Melike İlgün Oku Ebook Kemal'e Eren Kadınlar – chiangshistory.org Çok güzel bir kitap mutlaka okuyun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top